เขาคิชฌกูฏ 2566 สักการะรอยพระพุทธบาทพลวง หนึ่งปีมีครั้งเดียว

เขาคิชฌกูฏ 2566 นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จังหวัดจันทบุรี นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลประจำปีที่หลายคนรอคอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายบุญ ได้เดินทางทำบุญ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับปีนี้จะมีรายละเอียดการจัดงานอย่างไรบ้างนั้น จัดวันที่เท่าไร และมีการเตรียมงานถึงไหนแล้ว เรามาอัปเดตรายละเอียดไปพร้อมกัน

งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง)

เขาคิชฌกูฏจันทบุรี 2566 เปิดเมื่อไหร่

           สำหรับใครกำลังรอว่าปีนี้งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ ? จากข้อมูลเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park (เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) ได้ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว

         – 1 วันแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 00.00-06.00 น., 06.00-12.00 น., 12.00-18.00 น., และ 18.00-24.00 น. 

         – ศูนย์ควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว บริเวณด่านเก็บค่าบริการฯ มีหน้าที่ตรวจเช็กจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่จัดงานประเพณีฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ หากเต็มจำนวนเจ้าหน้าที่จะปิดด่าน

         – กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ที่ 6,000 คน/ช่วงเวลา 

         – เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยว คือ ระบบการจอง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

ระบบการจองคิว

         – แอปพลิเคชัน KCKQue (พระบาทเขาคิชฌกูฏ) ช่องทางเดียว โดยอุทยานแห่งชาติคิชฌกูฏ ร่วมกัยคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (*** แอปพลิเคชันจะเปิดบริการให้ดาวน์โหลดประมาณช่วงกลางเดือนธันวาคม 2565)

         – กำหนดให้มีการจอง 4,500 คน/ช่วงเวลา ช่วงเวลา walk in 1,500 คน/ช่วงเวลา นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินเขึ้นเขาพระบาทจำนวน 500 คน/วัน 

ขึ้นตอนการจองขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566

         สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจองขึ้นเขาคิชฌกูฏผ่านช่องทางออนไลน์ จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้         1. กรณีเข้าสมัครการใช้งานครั้งแรก เข้าสู่เมนู “เริ่มต้นสมัครใช้งานระบบ” หลังจากนั้นกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำการสมัคร และกดยืนยันสมัครบัญชีผู้ใช้งาน

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park         2. กด “ข้อมูลการจองคิว”

         3. กด “เพิ่มข้อมูลการจอง”

         4. กด “ยอมรับเงื่อนไข”

         5. ทำการเลือกรูปแบบหรือคิวรถที่ต้องการ 

        6. เลือกวันที่ในช่วงงานประเพณีที่ต้องการไปนมัสการ และกดปุ่มยืนยันวันที่

         7. เลือกช่วงเวลา 

         8. กรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนผู้เดินทาง และกด “ตกลง” 

         9. ตรวจสอบข้อมูต่าง ๆ หลังจากนั้นกด “ยืนยันข้อมูล” 

      9. ข้อมูลการจอง ถูกจองในระบบเป็นที่เรียบร้อย 

         10. สามารถทำการสไลด์ไปทางซ้ายที่รายการจองของตัวเอง เพื่อแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ หรือทำการยกเลิกจองได้

จุดบริการรถขึ้นเขาคิชฌกูฏ

           โดยปกติแล้ว เมื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงเขาคิชฌกูฏ จำเป็นจะต้องมานั่งรถตรงจุดให้บริการเพื่อทำการขึ้นไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะมี 2 จุดให้บริการ คือ จุดวัดพลวง เป็นจุดที่คนนิยมขึ้นกันมากที่สุด ด้วยเพราะจำนวนรถให้บริการมีเยอะกว่า รวมระยะทางถึงยอดเขา 7 กิโลเมตร และจุดวัดกระทิง รวมระยะทางถึงยอดเขา 11 กิโลเมตร

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

ผ้าแดง แรงศรัทธาแห่งเขาคิชฌกูฏ

          หากใครที่เคยเข้าร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จะเห็นว่าตลอดทางระหว่างสองข้างทางการเดินขึ้นนั้น เต็มไปด้วยจุดไหว้ขอพรต่าง ๆ เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย รวมถึงสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตด้านต่าง ๆ โดยสามารถแวะพักและสักการะได้ตามกำลังศรัทธา และจุดไฮไลต์ของการขึ้นเขาคิชฌกูฏ นั่นคือ ลานผ้าแดง โดยเป็นจุดศูนย์ความศรัทธา ซึ่งแต่ละคนจะเขียนคำอธิษฐานลงบนผ้าแดง ด้วยเชื่อว่าคำขอจะสมหวัง หากแต่ก่อนนั้น เดิมผ้าแดงผูกไว้เพื่อบ่งบอกถึงความอันตรายของพื้นที่นั่นเอง

ภาพจาก : McQueen_Diamond / Shutterstock.com

          สำหรับคนที่สนใจอยากเข้าร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ 2566 สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายให้พร้อม เพื่อที่ว่าจะได้สมใจทั้งแรงปรารถนาและศรัทธาร่วมกัน ^ ^

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Parkเฟซบุ๊ก เขาคิชฌกูฎ-พระบาทพลวง จันทบุรี