จ่อขึ้นค่าไฟอีกรอบ!! เริ่มปลายเดือนกรกฎาคมนี้

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2565) นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า

ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ที่ประชุมกกพ. มีแนวโน้มที่จะเห็นชอบให้มีการขึ้นค่าไฟฟ้ารอบใหม่ จากเดิมที่หน่วยละ 4 บาท

โดยให้เหตุผลว่ามาจากวิกฤตพลังงานโลกที่รุนแรงขึ้น จากความยืดเยื้อของสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

ประกอบกับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณในอ่าวไทย ที่ลดเหลือเพียง 1 ใน 3 ของกำลังการผลิตเดิม จากปัญหาช่วงรอยต่อผู้รับสัมปทานใหม่

ทั้งหมดส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นค่าไฟฟ้า

ส่วนจะปรับขึ้นกี่บาท ท่านเลขาธิการระบุว่าขึ้นอยู่กับที่ประชุมพิจารณา พร้อมกับขอให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็น และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้ช่วยกันประหยัดไฟ