1 มิ.ย. ผ่อนคลาย ผับ บาร์ คาราโอเกะ-อาบอบนวดเปิดได้

ศบค. ประกาศผ่อนคลาย 1 มิ.ย. นี้ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด 31 จังหวัด เปิดให้ดำเนินการได้ไม่เกิน 24.00 น. ผู้ให้-ใช้บริการ ต้องใส่แมสก์ตลอดเวลา ย้ำกลุ่ม 608 งดเข้าใช้บริการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค. ประจำวันว่า ผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ มีการผ่อนคลายปรับพื้นที่โซนสีให้เหลือเพียง สีเหลือง 46 จังหวัด สีเขียว 14 จังหวัด และสีฟ้า 17 จังหวัด
           พร้อมกันนี้ได้ผ่อนคลายมาตรการ ด้านการท่องเที่ยว เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

สำหรับพื้นที่ให้เปิดดำเนินการ ได้แก่

 – พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 17 จังหวัด : กระบี่, กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ชลบุรี, เชียงราย, เชียงใหม่, นครราชสีมา, นนทบุรี, นราธิวาส, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, เพชรบุรี, ภูเก็ต, ระยอง, สงขลา และ จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่

 – พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด : ชัยนาท, ตราด, นครพนม, น่าน, บุรีรัมย์, พิจิตร, อ่างทอง, มหาสารคาม, ยโสธร, ลำปาง, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, อุดรธานี  และอำนาจเจริญ

ลักษณะการเปิดให้บริการ

          – เปิดบริการ จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั่งดื่มในร้าน ได้ไม่เกิน 24.00 น.

         – งดใช้แก้วร่วมกัน

         – งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

         – สวมหน้ากากตลอดเวลา โดนเฉพาะกิจการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิด เช่น อาบอบนวด

มาตรการผู้ให้บริการ

         – พนักงาน นักร้อง นักดนตรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3 เป็นต้นไป)

         – ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วยแอปฯ Thai save Thai

         – ตรวจ ATK พนักงานทุก 7 วัน

         – เคร่งครัด Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล)

มาตรการผู้รับบริการ

         – แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3 เป็นต้นไป)

         – เคร่งครัด Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล)

         – กลุ่ม 608 แนะนำให้ งดหรือเลี่ยงใช้บริการ

มาตรการสถานประกอบการ

         – ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

         – มท. กทม. สธ. และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ประเมิน อนุญาตและติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด

         – จัดพื้นที่ให้บริการ โดยมีระยะระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร

         – มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ

         – จัดให้มีการตรวจสอบผูรับบริการว่าเป็นผู้ที่รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนกระตุ้น